Links zu den verschiedenen Plattformen unserer Schule:

 

Mebis -  Internetportal des bayerischen Kultusministeriums: https://www.mebis.bayern.de/

Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/

OneNote: https://onenote.com/ 

 

Elternportal: https://rsache.eltern-portal.org/

Schülerportal Homeworker: https://homeworker.li/course/setup

 

Zugangsdaten zu Office 365: https://arsms.claxss.net/login

 

Digitale Schulbücher

Westermannverlag BiBox: https://bibox2.westermann.de/